हमें संपर्क करें

नाम(*)

ईमेल(*)

विषय (*)

संदेश(*)


captchaआई. जेयकुमार, आईआरटीएस

अध्यक्ष

दूरभाष सं. कार्या.: 0832-2521100
0832-2521200
फैक्स सं.:       0832 – 252110
इमेल:  chairman@mptgoa.com

विनायक राव

वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी – वित्‍त विभाग

का.  +91-832- 252 1130
फैक्स +91-832- 252 1135
इमेल : facao@mptgoa.com / famgpt@gmail.com

एम. गुरूप्रसाद राय

उपाध्यक्ष

दूरभाष सं. कार्या: +91-832- 252 1110
फैक्स सं. : +91-832- 252 1115
इमेल: dychairman@mptgoa.com / dychmgpt@gmail.com

विपिन आर. मेनोथ

यातायात प्रबंधक – यातायात विभाग

का : +91-832- 252 1140
फैक्स: +91-832- 252 1145
इमेल : tm@mptgoa.com / tmmgpt@gmail.com

निमिष पिल्लै

मुख्य चिकित्सा अधिकारी – चिकित्सा विभाग

का : +91-832- 252 1377
फैक्स : +91-832- 252 1777
इमेल : cmo@mptgoa.com / cmomgpt@gmail.com

संजय वी.माने, आईपीएस

मुख्य सतर्कता अधिकारी - सतर्कता विभाग

का. +91-832- 252 1820
फैक्स +91-832- 252 1127
इमेल  : cvo@mptgoa.com / cvomgpt@gmail.com

ए. गणेशन

मुख्य यांत्रिक अभियंता – यांत्रिक इंजीनियरी विभाग

का +91-(0832) 252 1170
फैक्स +91-(0832) 252 1175
इमेल  : cme@mptgoa.com / cmemgpt@gmail.com

डी. एम. तिवारी

उप कमांडेंट – सीआईएसएफ

दूरभाष  का: 2521210
फैक्स 2521210
इमेल: mpt-goa@cisf.gov.in

जे.बी.ढवळे

सचिव – सामान्य प्रशासन विभाग

का. +91-832- 252 1120
फैक्स +91-832- 252 1125
इमेल : secretary@mptgoa.com / secymgpt@gmail.com

लिसियम्मा ए. मैथ्यू

मुख्य अभियंता – सिविल इंजीनियरी विभाग

का +91-832- 252 1160
फैक्स +91-832- 252 1165
इमेल: ce@mptgoa.com / mgptce@gmail.com