सतर्कता विभाग

संपर्क विवरण

सामान्य प्रशासन विभाग

एस.पी. मोहन कुमार
वरिष्ठ उप सचिव

संपर्क विवरण

कार्या.: +91-832- 252 1122

वित्त विभाग

अनंत चोडणेकर
वरिष्ठ उप मुलेअ
उप निदेशक (इडीपी)

संपर्क विवरण

कार्या.: 0832 - 2521132/ 0832 - 2594403
मोबाईल: 091 - 9823328688

यातायात विभाग

जेरोम क्लेमंट
वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक (प्रभारी)

संपर्क विवरण

कार्या.: +91-832- 2521142

यांत्रिक इंजीनियरी विभाग

एस. के. शेणवी हेगडे
उप मुख्य यांत्रिक अभियंता

संपर्क विवरण

कार्या: +91-832- 252 1171

सिविल इंजीनियरी विभाग

प्रेमा कुमार ज
वरिष्ठ उप सिविल अभियंता

संपर्क विवरण

कार्या.: 0832 259 4603, 0832 259 4604/ 0832 252 1162, 0832 252 1164

समुद्री विभाग

अरुण कुमार
हारबर मास्टर

संपर्क विवरण

कार्या.: +91-832- 252 1152/ 0832 2594803 मोबाइल: 091 - 9822102659 फैक्स : +91 (0832) 2521155 ईमेल: harbourmaster@mptgoa.com

चिकित्सा विभाग

जे. एस. एन. रवि कृष्ण
वरि. उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी

संपर्क विवरण

कार्या.: +91-832- 259 4909
फैक्स: +91-832- 252 1777

सीआईएसएफ

संपर्क विवरण